Dịch vụ theo yêu cầu


Ngoài các Dịch vụ chính, Vietsun cung cấp các dịch vụ cao cấp hơn đối với thư từ và hàng hóa mà Khách hàng yêu cầu như sau:

1. Dịch Vụ Phát Tận Tay

Là dịch vụ mà Vietsun  có nghĩa vụ phát đúng cho người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.


2. Dịch Vụ Phát Ngoài Giờ Hành Chính

Là dịch vụ nhận hoặc phát vận đơn vào ngoài giờ hành chính, ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ.


3. Dịch Vụ Đóng Thùng

Là dịch vụ Vietsun sẽ nhận hàng và gia công đóng gói cho khách hàng để đảm bảo hàng hóa có thể an toàn trong quá trình vận chuyển.


4. Dịch Vụ Hồ Sơ Thầu

Là dịch vụ mà nội dung bên trong vận đơn là hồ sơ thầu được người gửi gửi đi dự thầu.


5. Dịch Vụ Đồng Kiểm

Là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn bao gồm: (1) Đồng kiểm khi nhận vận đơn: được thực hiện giữa nhân viên nhận và người gửi hàng. (2) Đồng kiểm khi phát vận đơn: được thực hiện giữa nhân viên phát và người nhận hàng.


6. Dịch Vụ Báo Phát

Là dịch vụ mà khi phát vận đơn, người nhận ngoài việc ký và ghi rõ họ tên vào liên ký nhận, còn phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu báo phát. Sau đó, phiếu báo phát đó sẽ được Vietsun chuyển trả cho người gửi.


7. Dịch Vụ Phí An Ninh

Là dịch vụ vận chuyển các mặt hàng chất lỏng, hàng dễ cháy, dễ nổ, cụ thể như:  pin, mực in,.. qua đường hàng không.


8. Dịch Vụ Khai Giá Hàng Hóa

Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển. Trường hợp xảy ra thất thoát hoặc tráo đổi hoàn toàn Vietsun sẽ đền 100% giá trị khai.


9. Dịch Vụ Hàng Dễ Vỡ

Là dịch vụ vận chuyển những mặt hàng dễ vỡ như: Sản phẩm từ Thủy Tinh, Sành, Sứ, Màn hình máy vi tính, Màn hình LCD….


10. Dịch Vụ Hàng Quá Khổ

Là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có chiều dài nhất từ 1.5 mét trở lên.


11. Dịch Vụ Chuyển Tiếp

Là dịch vụ sau khi vận đơn đã được chuyển cho Vietsun người gửi lại yêu cầu Vietsun phát vận đơn trên cho một địa chỉ khác không trùng với địa chỉ đã ghi trên vận đơn.


12. Dịch Vụ Chuyển Hoàn

Là dịch vụ sau khi đơn hàng phát không thành công cho người nhận vì lý do khách quan, đơn hàng được chuyển về cho người gửi; hoặc đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển, người gửi yêu cầu hoàn vận đơn về.


13. Dịch Vụ Hàng Đông Lạnh

Là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn được gửi là hàng đông lạnh như: trái cây, vắc xin, hải sản tươi sống…