Giá chuyển phát nhanh trong nước

 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/QĐ-VIETSUN-2019 - Áp dụng từ ngày 11/11/2019)

( Các Bảng giá dưới đây chưa bao gồm 10% VAT và 20% phụ phí xăng dầu)